Får jag a-kassa om jag säger upp mig?

Säger du upp dig utan så kallad giltig anledning kan du stå utan arbetslöshetsersättning i 10 veckor. För att de ogiltiga dagarna ska börja räknas måste du även anmäla dig som arbetslös till arbetsförmedlingen, gärna första dagen som du står utan jobb. Har du giltiga skäl för att självmant säga upp dig kan du slippa att stå utan ersättning. De skäl som anses vara giltiga är:

  • Arbetsgivaren betalar inte ut din lön
  • Arbetsplatsen flyttar och avståndet är så pass långt att du omöjligt kan dag- eller veckopendla, och inte har möjlighet att flytta till den nya orten
  • Om ditt arbete gör dig sjuk och en omplacering inte är möjlig
  • Du har blivit mobbad eller trakasserad på arbetsplatsen och inga insatser har avhjälpt problemen, och en omplacering är omöjlig

För att a-kassan ska acceptera dessa nämnda skäl ska du helst kunna styrka dem. Ett läkarutlåtande kan styrka sjukdom som utmattning och mobbning kan styrkas av en kollega, en chef eller ett fackombud för ett fackförbund genom en skriftlig redogörelse. Kan du bevisa ett giltigt skäl slipper du avstängning från a-kassan och får ersättning trots att du själv avslutat din anställning. Du kan dock inte undkomma de sju obligatoriska karensdagarna som inleder ersättningsperioden för personer som sagt upp sig på eget bevåg.